?

Log in

ayubade's Journal

Name:
nhược đồng
Membership:
Moderated
Posting Access:
All Members , Moderated
yu / nhược đồng | nhân mã
một con dở người, hay cười nhiều lúc lố
và yêu vô đối tụi dã thú hâm, người ngoài hành tinh bựa và mấy con phởn tự nhận mình là nữ hoàng :)

layout @ estiloamor

Statistics